Je rijbewijs B halen in Vlaanderen

Vooraleer je kan beginnen met leren rijden, moet je eerst en vooral je theoretisch rijbewijs behalen. Hiervoor moet je een minimumleeftijd hebben van 17 jaar. Daarna heb je de keuze : ofwel volg je 12 uur les bij een erkende rijschool ofwel studeer je de leerstof op jezelf.

Als je 12u les volgt in een erkende rijschool kan je onbeperkt herkansen voor het theorie-examen. Volg je de vrije opleiding, dan moet je na tweemaal niet slagen voor het examen, verplicht 12u les volgen bij een erkende rijschool. Let op : de lesuren die je volgt in een erkende rijschool, worden gedurende 3 jaar in aanmerking genomen.


Verloop van het theoretisch examen

Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen die reële verkeerssituaties nabootsen. Per vraag heb je maximum 15 seconden de tijd om te antwoorden. Het examen duurt in totaal ongeveer 30 minuten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zware en lichte fouten. Alle overtredingen van de derde graad (bijvoorbeeld een rood licht negeren, een doorlopende witte lijn overschrijden …), van de vierde graad (bevelen van politieagenten niet naleven) en snelheidsovertredingen worden als zware fouten gezien. Wanneer je een zware overtreding maakt, verlies je 5 punten. Maak je een lichte fout, dan verlies je slechts 1 punt. Om te kunnen slagen voor het theorie-examen, moet je minimum 41/50 halen.

Je mag dus maximaal 9 lichte fouten maken of maximum 1 zware overtreding en 4 lichte. Wanneer je twee zware fouten maakt, ben je niet geslaagd.

Wanneer je niet slaagt, mag je dezelfde dag niet meer herkansen.
Na het examen heb je de keuze :

  • De foutief beantwoorde vragen bekijken met het correcte antwoord;
  • Geen enkele vraag bekijken.

Indien je geslaagd bent – en je bent nog niet in het bezit van een rijbewijs – leg je een leestest af. Wie niet voldoet aan de leestest, moet eerst een onderzoek ondergaan bij een oogarts naar keuze.

Speciale zittingen

Bij wie het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is, mag op eigen verzoek het theorie-examen afleggen in een speciale zitting. Hiervoor moet je wel een geldig bewijs afleveren (getuigschrift of attest van centrum voor leerlingenbegeleiding, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, instituut voor buitengewoon onderwijs, centrum voor observatie/begeleiding of een centrum voor beroepsoriëntering).

Tolken

Wie het Nederlands niet machtig is, kan het examen afleggen in het bijzijn van een beëdigde tolk, gekozen door het examencentrum, voor de talen Frans, Duits of Engels. Voor een tolk betaal je een extra retributie wanneer je de afspraak maakt.

Voor te leggen documenten

Om het theorie-examen te kunnen afleggen, moet je je identiteitskaart kunnen voorleggen, kopieën worden niet aanvaard. Attest van aangifte van verlies, diefstal of beschadiging/vernietiging van de identiteitskaart van Belgen of identiteitskaart voor vreemdelingen worden wel aanvaard. In dit geval zal het examencentrum echter wel uw aanvraag om een voorlopig rijbewijs of aanvraag om een rijbewijs bewaren tot het vertoon van het identiteitsdocument zelf. Paspoorten worden niet aanvaard.

Prijs

Je betaalt 15 euro voor je het examen aflegt.

Geldigheid

Het behaalde theoretisch rijbewijs blijft 3 jaar geldig